Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Otwarcie konta bankowego

 

OTWARCIE KONTA BANKOWEGO

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność na terenie Polski jest zobowiązany do prowadzenia swoich rozliczeń finansowych poprzez rachunek bankowy. Wyjątek stanowią podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółki cywilne oraz osoby fizyczne, które podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu.

Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi następujących dokumentów: wypisu z rejestru sądowego, kopii dowodów osobistych wspólników, dowodów nadania REGON oraz dowodów nadania NIP. Niezbędna jest także pieczątka, jako wzór stempla firmowego, do wypełnienia karty wzorów podpisów. Rachunek firmowy może być używany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.