Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Podatki

 

PODATKI

Podatki dochodowe obowiązujące w Polsce wiążą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. System podatkowy Polski dzieli się dwie główne grupy podatków, tj. bezpośrednich i pośrednich. Łącznie w Polsce należy rozróżnić 12 rodzajów podatków, w tym:

9 rodzajów podatków bezpośrednich:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od posiadania psów oraz

3 podatki pośrednie:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

Dotychczasowa ewolucja polskiego systemu podatkowego wynikała przede wszystkim z wewnętrznych przemian rozwijającej się gospodarki. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pogłębiło zmiany w rodzimym systemie podatkowym pod kątem wymogów i uwarunkowań unijnych przepisów, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich. Z tego powodu większość przepisów dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego odpowiada podobnym regulacjom obowiązującym w innych krajach Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, że w Polsce nadal istnieje wiele specyficznych przepisów lokalnych.

W kolejnych zakładkach zostały przedstawione najistotniejsze cechy najważniejszych podatków składających się na polski system podatkowy z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

 

 

Źródło: http://www.paiz.gov.pl/prawo/system_podatkowy