Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”). Wobec powyższego Województwo Lubelskie przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

I. Administrator danych osobowych.

 

Województwo Lubelskie jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - pisemnie na adres ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin drogą elektroniczną na adres e – mail: iod@lubelskie.pl

 

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. W celu zawarcia, realizacji umowy wynikającej zawartej na podstawie oferty współpracy/z oferty promocji gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. W celu przesyłania Tobie (na podstawie Twojej zgody) drogą elektroniczną informacji i materiałów związanych z wydarzeniami, szkoleniami, warsztatami, konferencjami organizowanymi przez Województwo Lubelskie w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, promocji gospodarczej oraz innowacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu wykonywania zadań Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
 4. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. W celach statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 

W ramach portalu gospodarczego invest.lubelskie.pl:

 • konto użytkownika: adres mailowy, nazwa użytkownika,
 • oferty kooperacyjne: nazwa firmy, adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej numer telefonu oraz adres mailowy,
 • dane z formularza: imię i nazwisko, telefon, e-mail, rodzaj organizacji, nazwę organizacji.

W ramach newslettera:

 • adres mailowy, imię, nazwisko.

W ramach akcji mailingowych i telefonicznych:

 • adres mailowy, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres.

 

V. Odbiorcy danych.

 

Twoje dane osobowe (tylko w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie bazy danych newslettera,
 • podmiot odpowiedzialny za organizację/współorganizację konferencji/szkoleń/warsztatów/spotkań biznesowych.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Okres przechowywania danych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2. lit. a i 14 ust. 2. lit. a RODO informujemy, iż Twoje dane będą przechowywane aż do chwili:

 • wycofania zgody na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 • do chwili przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem Danych Osobowych;
 • do upływu okresów archiwizacji i sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.

 

VIII. Twoje prawa:

 

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)   prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)   ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli dotyczy);

f)    prawo do przenoszenia danych;

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres Województwo Lubelskie ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub drogą elektroniczną na adres email: iod@lubelskie. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych.

Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (główny administrator cookies) pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin portalu oraz logowania użytkowników na wcześniej utworzone konta, w tym z utrzymaniem logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie portalu.

Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) by ułatwić korzystanie z naszego portalu.


opublikowano: 22.05.2018 | aktualizacja: 01.08.2018