Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Tel. 81 710-46-30

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

http://www.oic.lublin.pl/

Lokalizacja: 
Rodzaj: Fundacje