Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie samorządowca, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Portal wspólnych działań

 

Biznes Lubelskie jest inicjatywą Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz wsparcia eksporterów i przyciągania inwestycji. System ten nie byłby możliwy bez aktywnego udziału jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

Samorządy, instytucje okołobiznesowe i co najważniejsze, sami przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę usprawnień, w tym intensyfikacji współpracy na rzecz wsparcia eksportu i przyciągania inwestycji.

 

Nasz system prezentuje nowatorskie podejście w oparciu o istniejącą sieć instytucji.  Współpraca zakłada centralizację na poziomie województwa i jednoczesną kooperację na trzech szczeblach samorządu. Tworzymy w ten sposób innowacyjny, efektywny system obsługi przedsiębiorców, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

 

9 kwietnia 2015 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie odbyła się konferencja „Razem dla przedsiębiorczości”. Podczas wydarzenia włodarze gmin i powiatów podpisali list intencyjny, deklarując współpracę w zakresie wdrożenia działań wspierających napływ i powstawanie nowych inwestycji w regionie, a także zwiększenia udziału w działalności eksportowej.

Koncepcja inicjatywy Biznes Lubelskie

Zespół Biznes lubelskie tworzy profesjonalna kadra - pracownicy UMWL oraz przedstawiciele samorządów w regionie

 

1. Poziom województwa reprezentuje zespół składający się z pilotów inwestycyjnych, pracowników wspierających eksport oraz zespołu PR, do których zadań należy m.in.:

- pozyskiwanie informacji gospodarczych z regionu, w tym powiatów i gmin,

- pozyskiwanie ofert inwestycyjnych od właścicieli terenów przeznaczonych pod inwestycje,

- wsparcie powiatowych i gminnych pracowników w obsłudze inwestorów przy zachowaniu wysokiej jakości standardów obsługi (profesjonalne prowadzenie procesu inwestycyjnego, wsparcie językowe samorządów przy komunikacji i współpracy z inwestorem, organizacja wizyt studyjnych, wsparcie w przygotowaniu materiałów promocyjnych, prezentacja potencjału inwestycyjnego województwa w miejscu organizacji wizyt studyjnych)

 

2. Poziom powiatowy reprezentuje wydelegowany do pełnienia tej funkcji pracownik starostwa powiatowego:

- pracownik powiatowy wspiera zespół Biznes Lubelskie poprzez cykliczne dostarczanie informacji gospodarczych z powiatu, a tym samym zwiększa zasięg promocji powiatu,

- pracownik powiatowy wspiera zespół Biznes Lubelskie w pozyskiwaniu aktualnych ofert inwestycyjnych z powiatu,

 

3. Poziom gminny reprezentuje wydelegowany do pełnienia tej funkcji pracownik urzędu gminy/miasta, którego zadaniem jest:

-  wspieranie zespołu Biznes Lubelskie poprzez cykliczne dostarczanie informacji gospodarczych z gminy/miasta, a tym samym zwiększa zasięg promocji gminy,

-  przekazywanie cyklicznie do zespołu Binzes Lubelskie informacji dotyczących dostępnych terenów inwestycyjnych

 

 

Zachęcamy do współpracy

 

 

Będąc członkiem zespołu otrzymują Państwo:

- wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu opisu terenów dla inwestorówi oraz ich promocji wśród polskich i zagranicznych inwestorów,

- wsparcie pilotów inwestycyjnych w procesie obsługi inwestorów, (wsparcie w opracowywaniu strategii obsługi inwestora, wspólna organizacja spotkań z inwestorem, wizyt studyjnych, wsparcie w tłumaczeniach językowych), 

- pomoc w pozyskiwaniu informacji gospodarczych kluczowych dla inwestora przez członków Biznes Lubelskie w UMWL  (wsparcie ekspertów odpowiadających za poszczególne branże i obszary tematyczne), 

- promocję gminy/powiatu na portalu gospodaczym w postaci publikacji przekazanych UMWL  informacji gospodarczych z Państwa powiatu/gminy,

- promocję lokalnych wydarzeń poprzez możliwość zamieszczenia ich w kalendarzu wydarzeń gospodarczych, a także wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o tych wydarzeniach w oparciu o dysponowaną bazę kilku tysięcy adresatów,

- promocję lokalnych firm, instytucji oraz stowarzyszeń, które działają na rzecz wsparcia biznesu,

- współpracę podczas kreowania i organizacji  wydarzeń gospodarczych,

 

Dzięki naszej współpracy korzysta przedsiębiorca - eksporter/inwestor, który nie jest odsyłany „od okienka do okienka”, tylko od początu do końca jest otoczony naszą profesjonalną opieką.

Przedsiębiorca w jednym miejscu otrzymuje kluczowe  informacje:

  1. Inwestor: dostępne tereny inwestycyjne, ulgi i zachęty podatkowe, możliwości dofinansowania inwestycji z UE, informacje o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zasobach ludzkich w województwie, wynagrodzeniach, nieruchomościach itp.
  2. Eksporter: pomoc w doborze rynku zbytu, przewozie towarów, informacje celne, dot. opłat, warunków sprzedaży, certyfikatach itp., analizy rynków eksportowych, bazy kooperantów itp.

Przedsiębiorca jest klientem, a zespół Biznes Lubelskie dba o to, by pomoc dla biznesu była profesjonalna, kompleksowa i szybka.

 

Zainteresowane samorządy serdecznie zapraszamy do współpracy. W każdej chwili można przyłączyć się do inicjatywy podpisując list intencyjny.

 

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za poszczególne powiaty w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie dostępne są w zakładce "Kontakt".