Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Prawo pracy

 

PRAWO PRACY

 

Prawo pracy w Polsce reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Niektóre zagadnienia z zakresu stosunków pracy regulowane są także przez inne akty prawne, takie jak:

  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 167 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2004 r. nr 240, poz. 2407 ze zm.).