Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Promesa

 

PROMESA

Dodatkowym dokumentem, o który może ubiegać się inwestor przed rozpoczęciem działalności jest tzw. promesa, czyli przyrzeczenie wydania koncesji. Promesa może zawierać warunki, których spełnienie będzie obligatoryjne do uzyskania danego typu pozwolenia. Jest ona wydawana na czas oznaczony, jednak co najmniej na okres 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że zmianie uległy dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy, wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie lub gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie albo zagrożona zostanie obronność lub bezpieczeństwo państwa lub obywateli.