Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Reborn

Projekt REBORN Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness

Interreg Europe Reborn

REBORN jest projektem partnerskim finansowanym w ramach programu Interreg Europe, którego celem jest wsparcie europejskiej konkurencyjności oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszącej się do ponownego podjęcia działalności gospodarczej i tworzenia pozytywnego wizerunku MŚP, które po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek  i kontynuować działalność gospodarczą. Wśród celów szczegółowych projektu jest m.in. zminimalizowanie utraty potencjału przedsiębiorczego, wzmocnienie konkurencyjności MŚP znajdujących się w trudnych warunkach finansowych oraz zintensyfikowanie działań w celu uniknięcia stygmatyzacji przedsiębiorców w stanie upadłości lub na granicy stanu upadłości.

Działania projektu koncentrują się na takich instrumentach finansowych i narzędziach, których założeniem jest lub będzie zminimalizowanie utraty potencjału przedsiębiorczego, wzmocnienie konkurencyjności MŚP znajdujących się w trudnych warunkach finansowych oraz zintensyfikowanie działań w celu uniknięcia stygmatyzacji przedsiębiorców w stanie upadłości lub na granicy stanu upadłości. W związku z tym podejmowane będą działania w 3 osiach tematycznych:

  • rozwiązania finansowe w zakresie polityki drugiej szansy,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firm ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • budowanie potencjału przedsiębiorców (przed bankructwem poprzez zwiększanie ich świadomości w tym zakresie oraz przez wzrost umiejętności w zarządzania firmą w trudnych warunkach, natomiast po porażce biznesowej poprzez wsparcie procesu ich przywrócenia na rynek pracy).

Implementacja projektu REBORN przyczyni się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020, Priorytet 1.: Zwiększenie zdolności podmiotów gospodarczych do tworzenia i absorpcji wiedzy oraz wdrażania innowacji, zwłaszcza w regionalnych obszarach inteligentnej specjalizacji.

Projekt realizowany jest w okresie 2017–2020 przez następujących partnerów:

  1. Agencja finansowa FILSE regionu Liguria (Włochy).
  2. CEEIM European Centre of Enterprises and Innovation (Hiszpania).
  3. AEI Agency for Enterprises and Innovation (Belgia).
  4. IFKA (Węgry).
  5. Region Zachodnia Macedonia (Grecja).
  6. Województwo Lubelskie (Polska).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe: www.interregeurope.eu/reborn.

AKTUALNOŚCI

Learning experience event -  spotkanie podsumowujące I fazę projektu REBORN

Warsztat dla biznesu. Porażka – wnioski – sukces w biznesie

Ostanie, V warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

Realizowane w ramach projektu REBORN czwarte spotkanie przedsiębiorców Business Breakfast za nami

Za nami IV warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

IV śniadanie biznesowe REBORN

Konferencja i spotkanie partnerów w Budapeszcie, podsumowujące I fazę projektu REBORN - 25.10.2018 r.

Za nami III warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

Jesteśmy po III śniadaniu biznesowym w ramach projektu REBORN – co dalej?

Śniadanie biznesowe w ramach projektu REBORN

Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne w Grecji z udziałem lubelskich firm oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Kolejny etap realizacji projektu za nami - wizyta studyjna w Budapeszcie

Wyniki naboru dot. udziału w warsztatach dot. wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

REBORN, czyli biznesowy restart

Za nami dwa spotkania realizowane w ramach projektu REBORN

II międzyregionalne warsztaty tematyczne w Murci (Hiszpania)

I spotkanie Business Breakfast w Lubelskim

I międzyregionalne warsztaty tematyczne w Genui (Włochy)

I spotkanie interesariuszy w regionie

I spotkanie partnerów projektu Reborn w Genui (Włochy)