Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Region

 

 

Lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce (25,150 kilometrów kwadratowych) i ósmym najludniejszym regionem w Polsce (2,13 miliona). Jego atrakcyjność inwestycyjna wynika głównie z: • Korzystnej lokalizacji, • Dobrych warunków klimatycznych i rozległej powierzchni z obfitymi zasobami, • Szybki rozwój gospodarczy, • Możliwości badawczych. Lubelskie jest jednym z najbardziej aktywnych regionów we wschodniej Polsce ze względu na granice z sąsiednią Białorusią i Ukrainą prowincja jest naturalnym ogniwem między gospodarkami Europy Zachodniej i Wschodniej, jednocześnie wyznaczając granice Unii Europejskiej. Lubelski jest blisko granicy i dlatego można go nazwać oknem Polski we wschodniej Europie. Korzystne położenie geograficzne, dogodna infrastruktura portu granicznego, zmodernizowane główne drogi i aktywna współpraca gospodarcza z partnerami ze wschodniej granicy to główne zalety tego przyjaznego środowiska inwestycyjnego. I system wodny, wiele bogatych obszarów przyrodniczych i niezwykłe krajobrazy. Inne atrakcyjne cechy regionu obejmują: szeroki zakres inwestycji, systemy motywacyjne i systemy lokalnych dotacji inwestycyjnych oraz otwartość rządu na inwestorów.

Inne atrakcyjne cechy regionu obejmują:

  • szeroki zakres inwestycji,
  • systemy motywacyjne i systemy lokalnych dotacji inwestycyjnych oraz
  • otwartość rządu na inwestorów.  

 

 

Produkt narodowy brutto na mieszkańca: 33 371 PLN (2016)

Stopa bezrobocia: 8 procent (2018)    

 

Lubelskie ma najsilniejsze światło słoneczne w Polsce, co oznacza szeroki zakres wytwarzania energii z rolnictwa i energii słonecznej. Ten aspekt jest niewątpliwą zaletą w województwie lubelskim. Województwo lubelskie po Górnym Śląsku jest drugim co do wielkości złożem węgla w Polsce. Istnieją również niewielkie złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, margla i wapienia, a powszechnymi minerałaminaturalne kruszywa, iły, lessy, grudki, zasoby węglanowe i torf. Ze względu na swoje uwarunkowania geograficzne i naturalne obszar Lubelski wykazał ogromny potencjał w zakresie produkcji biopaliw i rozwoju zielonych źródeł energii (takich jak wspomniane wysokie nasłonecznienie). W ogólnej produkcji energii region co roku zwiększa produkcję energii odnawialnej. W latach 2012–2013 obszar ten odnotował największy wzrost we wszystkich województwach w Polsce.  

 

24,9% - 2014 Udział sprzedaży Lubelski Węgiel Bogdanka w rynku energetyki zawodowej

9,2 mln ton węgla - sprzedaż kopalni Bogdanka w 2014 roku


Głównymi cechami gospodarki województwa lubelskiego są zmiany strukturalne i korzystne w podmiocie gospodarczym lub otoczeniu biznesowym oraz pod względem innowacyjnym. Najwyższy wzrost PKB na mieszkańca we wschodniej Polsce (+ 4% w 2016/2015 r.) Potwierdza systematyczny wzrost województwa lubelskiego. Jego dynamiczny wzrost gospodarczy wynika między innymi z inwestycji w branżach o znacznym potencjale rozwojowym w regionie. Jego dynamiczny wzrost gospodarczy wynika między innymi z inwestycji w branżach o znacznym potencjale rozwojowym w regionie, który obejmuje: 

 

• Przemysł mechaniczny

• Przemysł motoryzacyjny

• Przemysł lotniczy

• BPO i technologia informacyjna

• Przemysł meblowy (z oczywistymi trendami rozwojowymi, szczególnie w zakresie eksportu)

• Przemysł spożywczy (badanie rozwoju technologii przetwarzania żywności i biotechnologii w sektorze spożywczym)  

 

Branże te mają bardzo silny potencjał w oparciu o instytucje badawcze i wiele podmiotów z powyższych sektorów. Ogromny potencjał wzrostu regionu można również dostrzec w branży zidentyfikowanej jako inteligentna specjalizacja w regionalnej strategii innowacji który obejmuje:

 

• Ekonomia ekologiczna 

• Medycyna i zdrowie

• Niskoemisyjne wytwarzanie energii

• IT i automatyzacja  

 

Obecność kapitału zagranicznego w regionie stale rośnie. Większość podmiotów zagranicznych inwestuje w handel hurtowy i detaliczny, naprawy samochodów i przetwórstwo spożywcze. W regionie dominują fundusze holenderskie, ale największą inwestycją w ostatnich latach było finansowanie Niemiec i Francji. W 2014 r. Lublin był jednym z dziesięciu najlepszych miast w Europie Wschodniej, które „wygrało strategię dla inwestorów zagranicznych”