Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

REGON

NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI STATYSTYCZNEJ REGON

Rejestr REGON pełni funkcję Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to obecnie jedyny w Polsce zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Każdy podmiot ma nadany niepowtarzalny dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej uzyskanie numeru REGON następuje za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast wszystkim podmiotom wpisanym do rejestrów KRS jest on nadawany automatycznie poprzez odpowiedni wniosek kierowany w tym celu z KRS do właściwego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pozostałe podmioty muszą złożyć właściwy wniosek w oddziale GUS przypisanym według lokalizacji przedsiębiorstwa. Aby uzyskać numer REGON należy wypełnić i złożyć w ciągu 14 dni od daty powstania podmiotu lub od daty zaistnienia zmian następujące dokumenty:

  • formularz RG-1 zawierający informacje o: nazwie i adresie podmiotu, jego formie prawnej i własnościowej, sposobie zorganizowania, rodzaju działalności, stanie gotowości eksploatacyjnej, przewidywanej liczbie pracujących oraz informację o rejestracji prawnej,
  • wypis, wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów.

Nadanie numeru REGON oraz wydanie zaświadczenia przez urząd statystyczny jest bezpłatne.