Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych

 

REJESTRACJA SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Proces zakładania spółki osobowej rozpoczyna się u notariusza gdzie składa się wzory podpisów. Umowa spółek osobowych nie wymaga aktu notarialnego. Natomiast wspólnicy spółek kapitałowych muszą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Następnym etapem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składamy na urzędowym formularzu w odpowiednim sądzie rejestrowym. Następnie należy uiścić opłatę sądową związaną z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Następnie należy uzyskać w urzędzie statystycznym nr REGON. W dalszej kolejności należy w urzędzie podatkowym uzyskać nr NIP i zarejestrować spółkę jako płatnika podatku VAT. Spółka musi założyć także konto bankowe.

Przykładowe wymagane załączniki:

  • umowa spółki,
  • pełna lista wspólników spółki,
  • oświadczenie o wniesieniu przez wszystkich członków zarządu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki,
  • wzory podpisów wszystkich uprawnionych do reprezentowania spółki (poświadczone przez notariusza),
  • uchwałę o powołaniu członków organów spółki.