Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Rejestracja spółki w ZUS

 

ZGŁOSZENIE SPÓŁKI W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgłoszenie spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest jedną z czynności obligatoryjnych towarzyszących procesowi rozpoczynania nowej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Przedsiębiorca do ZUS zgłosić musi zarówno płatnika (podmiot prawny lub osobę fizyczną), jak i pracowników. Zgłoszenie jest zawsze nieodpłatne.

Pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym (chorobowym, wypadkowym, rentowym i emerytalnym) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niezależnie od rodzaju umowy wiążącej pracownika z przedsiębiorstwem, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia odpowiednich składek. Wartość opłaty jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Poziom procentowy składek jest stały, oprócz składki wypadkowej, której występowanie jest zależne od rodzaju działalności.

Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika.