Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Rosie - odpowiedzialne innowacje

ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE, CZYLI CO? NOWE UJĘCIE INNOWACJI

Projekt ROSIE - RESPONSIBLE AND INNOVATIVE SMES IN CENTRAL EUROPE

 

Rosie Central Europe

 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń, która pozwoli na zwiększenie zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (OI) oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  zakłada rozwój i przetestowanie narzędzi w celu wzmocnienia zdolności MŚP w zakresie odpowiedzialnych innowacji.

ROSIE stanowi cenne uzupełnienie zadań samorządu związanych  z implementacją regionalnej strategii innowacji. Zastosowanie idei odpowiedzialnych innowacji przyniesie korzyści przedsiębiorstwom w postaci: produktów bardziej odpowiadających na potrzeb klientów, zwiększonego potencjału innowacyjnego, lepszej reputacji i wizerunku firmy, zaufania klienta, lepszych relacji wewnątrz firmy oraz optymalizacji kosztów. Korzyści odczuje także społeczeństwo – lepsze produkty, szybsza realizacja usług, większe perspektywy zatrudnienia, szersze uczestnictwo w zarządzaniu innowacjami, lepsze warunki środowiskowe.

Projekt jest realizowany w okresie 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2020.

Partnerami projektu są:

 

 1. CISE Special Agency of the Chamber of Commerce (Włochy)
 2. First Hungarian Responsible Innovation Association EMFIE (Węgry),
 3. Agency for the Support of Regional Development Kosice (Słowacja),
 4. Czech Centre for Science and Society (Czechy),
 5. Bautzen Innovation Centre (Niemcy),
 6. Miasto Nova Gorica (Słowenia),
 7. Chamber of Commerce and Industry CCIS (Słowenia),
 8. Miasto Šibenik (Chorwacja),
 9. Innovation Agency Zadar (Chorwacja),
 10. Innovhub (Włochy),
 11. Województwo Lubelskie (Polska).

Łączny budżet projektu: 1.866.558,75 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 1.549.375,05 EUR

Strona projektu: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279

 


 

film_rosie2.png

 


rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-01_0.jpg

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-05.jpg

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-06.jpg

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-07.jpg

 

AKTUALNOŚCI

V spotkanie partnerów projektu ROSIE w Nowej Goricy już za nami!

Zaporszenie na spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu ROSIE

Panel Odpowiedzialnych Innowacji z udziałem międzynarodowego partnerstwa ROSIE

Wykorzystaj narzędzie badania potencjału przedsiębiorstwa pod kątem zastosowania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji

Trzecie spotkanie Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

Innowacja innowacji nierówna, czyli rzecz o odpowiedzialnych innowacjach

Spotkanie Grupy Roboczej projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

Weź udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji

Zakończenie pierwszego etapu prac Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

Spotkanie partnerów projektu ROSIE Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP już za nami

Wyniki otwartego naboru do fazy pilotażowej – II Etapu Programu Odpowiedzialnych Innowacji w ramach projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP

Rozpoczynamy nabór do fazy pilotażowej II etapu Programu Odpowiedzialnych Innowacji

Odpowiedzialne innowacje, czyli co? Nowe ujęcie innowacji w projekcie ROSIE

Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Spotkanie Grupy Roboczej projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

Otwarte zaproszenie dla MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji

Notatka z warsztatów "Train the Trainer w ramach projektu ROSIE

"Train the trainer" w ramach projektu ROSIE

Rozpoczynamy realizację Projektu Rosie!