Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Rozpoczynamy realizację Projektu Rosie

12-13 września w Rimini (Włochy) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP, Program Interreg Europa Środkowa podczas którego dyskutowaliśmy na temat głównej idei projektu tj. Odpowiedzialnych Innowacji (RI – Responsible Innovation) oraz poszczególnych faz realizacji projektu.

 

Rosie

 

Partnerem Wiodącym w projekcie jest CISE Special Agency of the Chamber of Commerce z siedzibą w Forlí (Włochy). Wśród partnerów, obok Województwa Lubelskiego, znajdują się: First Hungarian Responsible Innovation Association EMFIE (Węgry), Agency for the Support of Regional Development Kosice (Słowacja), Czech Centre for Science and Society (Czechy), Bautzen Innovation Centre (Niemcy), Miasto Nova Gorica (Słowenia), Chamber of Commerce and Industry CCIS (Słowenia), Miasto Sibenik (Chorwacja), Innovation Agency Zadar (Chorwacja) oraz Innovhub (Włochy).

 

Rosie

 

Projekt ROSIE dotyczy bowiem wdrażania polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji oraz promowania jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Zastosowanie tej idei ma przynieść korzyści przedsiębiorstwom w postaci: produktów bardziej odpowiadających na potrzeby klientów, zwiększonego potencjału innowacyjnego, lepszej reputacji i wizerunku firmy, zaufania klienta, lepszych relacji wewnątrz firmy oraz optymalizacji kosztów. Korzyści dotykać mają również sfery społecznej – lepsze produkty, szybsza realizacja usług, większe perspektywy zatrudnienia, szersze uczestnictwo w zarządzaniu innowacjami, lepsze warunki środowiskowe. Osiągnięcie w/w elementów wiąże się z potrzebą zwiększenia świadomości oraz umiejętności społeczeństwa w zakresie RI, posiadania konkretnych narzędzi wdrażania RI, a także odpowiedniej strategii działań, co będzie możliwe właśnie dzięki implementacji projektu ROSIE.

 

Rosie logo

 

Więcej informacji wkrótce, tymczasem zapraszamy do śledzenia strony projektu: interreg-central.eu/Content.Node/ROSIE.html.