Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Gmina Końskowola

Gmina Końskowola posiada szereg cech wyróżniających ją na tle innych podmiotów, świadczących o jej atrakcyjności zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, turystów jak i mieszkańców. Dostępność komunikacyjna stwarza duże szanse na przyciąganie inwestorów i pobudzenie lokalnego rynku pracy. Dodatkowo potencjał ten wzmacniają zasoby lokalnego rynku pracy, niewielka odległość od Lublina i Puław (wysoka chłonność rynku) oraz pozytywne nastawienie władz i mieszkańców.

Do głównych atutów gminy, świadczących o jej potencjale rozwojowym należą: lokalizacja, dostępność komunikacyjna, infrastruktura gospodarcza, atrakcyjne zachęty inwestycyjne, duża chłonność rynku, rozwinięta przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy, możliwości związane z odnawialnymi źródłami energii oraz bardzo dobrze rozwinięte szkółkarstwo.

Lokalizacja: 
Strona internetowa: http://markakonskowola.pl/home/