Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Miasto Zamość

Zamość - renesansowe miasto idealne, jeden z "7 cudów Polski" w plebiscycie "Rzeczpospolitej" - jest jednym z najpiękniejszych miast, którego architektura, obecna na każdym kroku historia i współczesne oblicze zachwycają przybywających każdego roku turystów. Dwadzieścia lat temu, 14 grudnia 1992 r. zamojski zespół staromiejski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Decyzję o budowie miasta Jan Zamoyski, Kanclerz i Hetman Wielki Koronny, jeden z najświatlejszych umysłów swojej epoki, ogłosił 10 kwietnia 1580 r. Miasto zaprojektował na planie nieregularnego pięcioboku, do którego dostępu broniły potężne fortyfikacje, włoski architekt Bernardo Morando.
To właśnie w Zamościu powstała trzecia w Rzeczypospolitej uczelnia wyższa - Akademia Zamojska, do której przybywali studenci i profesorowie z całej Europy. Zamość był miejscem pokojowego współistnienia różnych narodowości i religii, między innymi Ormian, Żydów Sefardyjskich, Greków, Włochów czy Niemców.
Współczesny Zamość liczy około 60 tys. mieszkańców i jest jednym z miast - liderów województwa lubelskiego. W mieście działają trzy wyższe uczelnie, tworząc przyszłe zaplecze kadrowe dla już funkcjonujących przedsiębiorstw czy też inwestorów rozważających lokalizację swoich inwestycji na terenie zamojskiej podstrefy ekonomicznej. W sezonie letnim Zamość staje się prawdziwym zagłębiem turystycznym Lubelszczyzny, przyciągając rzesze turystów z całego świata.

Oferta gospodarcza Zamościa oraz potencjał ekonomiczny miasta uwarunkowane są między innymi potencjałem gospodarczym całego regionu Lubelszczyzny. Województwo lubelskie to przede wszystkim jeden z najważniejszych regionów rolniczych Polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego - Zamość wnosi do tej specyfiki tradycje związane z przemysłem drzewnym i meblarskim. Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy - lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju. Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, drzewny, meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy.

Przedsiębiorcom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta, w tym w Zamojskiej Strefie Aktywności Gospodarczej czy Zamojskiej Podstrefie Ekonomicznej Zamość ma do zaoferowania:
- proinwestycyjną politykę władz samorządowych ukierunkowaną na realizację inwestycji infrastrukturalnych stwarzających dogodne warunki do lokowania inwestycji,
- stabilną politykę finansów publicznych miasta - prorozwojowy budżet,
- pomoc w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr,
- bliskość granicy z Ukrainą - wschodniej granicy Unii Europejskiej,
- dostęp do szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej,
- bliskość Portu Lotniczego Lublin w Świdniku,
- wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem,
- współpracę z wyższymi uczelniami prowadzącymi badania i projekty naukowe oparte na nowoczesnych technologiach,
- dynamicznie rozwijający się rynek usług turystycznych - miasto odwiedza rocznie ponad 200 tys. turystów,
- rozwiniętą sieć organizacji pozarządowych i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców.

Lokalizacja: 
Strona internetowa: http://www.gospodarka.zamosc.pl