Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

SCALE UP

Projekt SCALE UP - Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE)

logo_scale_up.png

SCALE UP jest to projektem współpracy międzyregionalnej, którego celem  jest  usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP w zakresie wchodzenia na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne oraz wzmocnienie zasięgu oddziaływania MŚP przez dostarczenie im odpowiednich narzędzi w ramach odnowionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE.
 
Cel projektu będzie realizowany w drodze wymiany doświadczeń z regionami partnerskimi UE w 4 kluczowych obszarach tematycznych:
 
1. nowe biznesowe modele współpracy; 
2. usprawnienie kultury współpracy między nauką, technologią, innowacjami i przedsiębiorstwami przemysłowymi;
3. wsparcie regionalnych sektorów inteligentnej specjalizacji w formie partnerstw / sieci / klastrów; 
4. wykorzystanie i adaptacja nowych technologii oraz dostęp do instrumentów finansowych.
 
Implementacja projektu SCALE UP przyczyni się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020, Priorytet 2: Competitiveness of SMEs (Konkurencyjność MŚP).
 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r. przez następujących partnerów:

  • INFO Murcia (Instytut Rozwoju utworzony przez władze Regionu Murcia, Hiszpania) – partner wiodący,
  • Regional Management Northern Hesse GmbH (Instytucja otoczenia biznesu utworzona przez władze północnej Hesji, Niemcy),
  • Regional Development Fund on behalf of the Region of Attica (Regionalny Fundusz Rozwoju działający na rzecz Regionu Attyka, Grecja),
  • Lazio Innova (Agencja Rozwoju Regionalnego założona przez władze regionu Lacjum, Włochy),
  • Województwo Lubelskie,​
  • Nottingham City Council (władze miasta Nottingham, Wielka Brytania),
  • EURADA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju, Belgia) – partner doradczy.
 
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe: www.interregeurope.eu/scaleup.
 

NEWSLETTER:

1 Newsletter of SCALE UP project

2 Newsletter of SCALE UP project

3 Newsletter of SCALE UP project

BROSZURA:

Scale UP final brochure

WIZYTY STUDYJNE:

Wizyta studyjna on-line w Nottingham 

Materiały partnerów

Zapraszamy na cykl wizyt studyjnych w ramach projektu SCALE UP

Organizacja wizyt studyjnych online 

AKTUALNOŚCI:

Rozwiąznia IT i przemysl 4.0 - warsztaty w ramach projektu SCALE UP

Zapraszamy na III spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP

II spotaknie Regionalnej Grupy Interesariuszy nt. Tworzenia nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjno –przemysłowych

Zapraszamy na II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP

I INTERREGIONAL MEETING IN LUBLIN 15-17 STYCZNIA 2020

I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP 28 listopada 2019

Zapraszamy na I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP

LAUNCHING CONFERENCE - SCALE UP - od Startup'u do globalnego sukcesu - sztuka skalowania biznesu 17 października 2019

Zapraszamy na pierwsze, inauguracyjne spotkanie w ramach projektu SCALE UP