Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor BPO i IT

https://www.youtube.com/watch?v=T-gU08ReOYI

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektorze BPO i IT w województwie lubelskim

 

 • Lublin, największe miasto województwa, to jeden z głównych ośrodków akademickich w Polsce, obok Łodzi i Gdańska. Duża liczba absolwentów kierunków preferowanych przez firmy z sektora SSC/BPO/IT
 • Duży udział studentów zagranicznych w liczbie studentów ogółem, najwięcej studentów zagranicznych po Warszawie i Krakowie, przed Wrocławiem (3,1 tys. w 2013/2014 wg GUS)

 

 

 • Sektor SSC/BPO/IT został uznany za jeden z priorytetowych sektorów w strategicznych dokumentach określających rozwój regionu na następne lata
 • Stale rozwijana infrastruktura komunikacyjna. Rozwój infrastruktury drogowej. Uruchomienie lotniska w Świdniku w 2012 r.
 • Stale rozwijająca się komunikacja miejska, m.in. w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, w którą zainwestowano prawie 0,5 mld zł w latach 2010-2015

 

 • Konkurencyjny poziom płac – około 20% niższy od średniej dla Polski 
 • Zwiększanie zatrudnienia przez firmy z sektora (np. Sii i Proama)
 • 28% wzrost zatrudnienia w sektorze BPO/SSC w 2013 r. (wg Urzędu Miasta Lublin)
 • Już 4000 zatrudnionych w istniejących centrach, 68% w SSC, a 9% w BPO

 

 • Koszty wynajmu w Lublinie są najniższe spośród 9 największych rynków biurowych w Polsce i oscylują wokół 45-50 PLN/m2 (11-12 EUR/m2)

 • 24 istniejące centra, w tym 9 SSC oraz 2 BPO
 • Na koniec 2014 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Lublinie wynosiła 120 tys. m2

 

 • Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. (www.mg.gov.pl) 
 • Specjalne Strefy Ekomoniczne - obszary wyodrębnione administracyjnie, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Na terenie województwa lubelskiego znajdująsię 3 SSE - zwolnienia z podatku PIT i CIT