Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor chemiczny

 

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektor chemiczny w województwie lubelskim

 

 • Grupy Azoty to największa polska grupa chemiczna, działająca w sektorach: nawozy, tworzywa, chemia, energetyka. Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A to lider polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego łączący naukę i nowoczesne technologie z odpowiedzialnym biznesem, która na światowy rynek eksportuje 50% swojej produkcji
 • STELLA PACK S.A. to jeden z największych producentów worków na śmieci oraz niechemicznych środków czystości w Europie. Firma posiada 4 nowoczesne zakłady produkcyjne na terenie Polski oraz jeden na Ukrainie, w których obecnie jest zatrudnionych 600 osób

 • ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. to jeden z wiodących polskich producentów środków barwiących. W roku 2015 firma uruchomiła jedną z największych w Polsce linii do produkcji masterbatchy białych o wydajności przekraczającej 10 tys. ton w skali roku

 • Absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki Lubelskiej stanowią główną kadrę pracowniczą w sektorze chemicznym
 • W roku akademickim 2013/2014 360 osób uzyskało wyższe wykształcenie związane z branżą chemiczną, co stanowiło 1,5 % wszystkich absolwentów w regionie

 • 274 techników wzmocniło wykwalifikowaną kadrę sektora chemicznego w ostatnich 4 latach

 • Bliskość dużych i chłonnych rynków zagranicznych
 • Położenie na międzynarodowym szlaku tranzytowym
 • Stale rozwijana infrastruktura komunikacyjna, rozwój infrastruktury drogowej, uruchomienie lotniska w Świdniku 
 • 25% - udział eksportu branży chemicznej w całym eksporcie województwa lubelskiego w 2014 r.

 • Średnie wynagrodzenia brutto w branży przedsiębiorstw w sierpniu 2015 r. w Lubelskim wyniosło 3487,66 zł (Polska 4024,95)
 • Średnie wynagrodzenia brutto w branży przedsiębiorstw w przemyśle w całym 2014 r. 3833 zł (Polska 4651)
 • Średnie wynagrodzenia brutto w branży chemicznej w Polsce w I półroczu 2015 r. 4940,31 zł

 • Dostęp do wyspecjalizowanej kadry i ośrodków akademickich oraz instytutów badawczych (R&D), mogących odpowiedzieć na zwiększony popyt na specjalistów
 • Potencjał naukowy i badawczy, ośrodki akademickie, naukowe, działające w obszarze rozwoju i transferu wiedzy specjalistycznej
 • Wydział Chemii UMCS to jedna katedra, 13 zakładów, 1 pracowni, laboratorium analityczne, warsztaty, biblioteka oraz 150 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym: 21 profesorów tytularnych, 14 profesorów uczelnianych i 17 doktorów habilitowanych), około 1100 studentów