Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor farmaceutyczny

 

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektorze farmaceutycznym w województwie lubelskim:

 

 • Polfa Lublin jest obecna na polskim rynku medycznym i farmaceutycznym od blisko 70 lat. Jej marka stanowi gwarancję jakości, a produkty cieszą się zaufaniem pacjentów, personelu medycznego i partnerów biznesowych
 • Polpharma jest jednym z największych polskich producentów leków, która aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
 • Herbapol Lublin to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ziół. Wyborem konsumentów firma została oznaczona nagrodą Najlepszy Produkt w 2014 roku.
 • Ponadprzeciętny udział zatrudnienia w branży farmaceutycznej w województwie - 1,2% ogółu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim wobec 0,9% dla Polski

 • Położenie na międzynarodowym szlaku tranzytowym
 • Stale rozwijana infrastruktura komunikacyjna, rozwój infrastruktury drogowej, uruchomienie lotniska w Świdniku 
 • Bliskość dużych i chłonnych rynków zagranicznych
 • 0,9 % - udział eksportu branży w całym eksporcie województwa lubelskiego w 2014 r.
 • 155% - wzrost wartości eksportu w branży farmaceutycznej na przestrzeni od roku 2009 do 2014

 • W roku akademickim 2014/2015 wyższe wykształcenie uzyskało 794 osoby, co stanowiło 3,4 % wszystkich nowych absolwentów w regionie
 • 1004 techników wzmocniło wykwalifikowaną kadrę sektora farmaceutycznego w ostatnich 4 latach
 • Kadrę pracowniczą w sektora farmaceutycznego i medycznego stanową absolwenci: Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Politechniki Lubelskiej

 • Średnie wynagrodzenia brutto w branży przedsiębiorstw w sierpniu 2015 r. wyniosło w województwie lubelskim 3487,66 zł (Polska 4024,95)
 • Średnie wynagrodzenia w branży farmaceutycznej w I połowie 2015 r. w Polsce wyniosło 5939,92 zł

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.
 • Na lubelskim Uniwersytecie Medycznym studiuje ponad 7 tysięcy osób, z czego dużą część stanowią studenci zagraniczni.
 • Do chwili obecnej uczelnia wykształciła ponad 12 tysięcy lekarzy, 2 tysiące stomatologów, 5 tysięcy farmaceutów i 4 tysiące magistrów pielęgniarstwa.
 • Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkaminaukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Inicjatywę powołania klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 rok