Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor maszynowy

https://www.youtube.com/watch?v=uF7iu93nH50

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektor maszynowy w województwie lubelskim

 

 • PZL-Świdnik - jeden z największych pracodawców regionu, z ponad 60-letnim doświadczeniem, od 2010 r. jest częścią grupy AgustaWestland  
 • Ursus - producent ciągników i maszyn rolniczych. Najstarsza polska marka pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa
 • Tradycje przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego w regionie: produkcja samochodów osobowych od 1918 r; produkcja samochodów ciężarowych od 1945 r.; montaż samochodów francuskich (Peugeot) i koreańskich (Daewoo) w Lublinie w latach 90.
 

 • Położenie na międzynarodowym szlaku tranzytowym
 • Stale rozwijana infrastruktura komunikacyjna, rozwój infrastruktury drogowej, uruchomienie lotniska w Świdniku 
 • Bliskość dużych i chłonnych rynków zagranicznych
 • Wzrost wartości eksportu omawianych branż w województwie lubelskim do 2012 r. w wysokości 20-30% rocznie
 • 26% – udział eksportu branży w całym eksporcie województwa lubelskiego w 2013 r.

 • W roku akademickim 2012/2013 925 osób uzyskało wyższe wykształcenie związane z branżą mechaniczną, motoryzacyjną i lotniczą, co stanowiło 3,4 % wszytskich nowych absolwentów w regionie.
 • Absolwenci Politechniki Lubelskiej stanowią główną kadrę pracowniczą w sektorach maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym.
 • Ponad 10 tys. osób w roku akademickim 2012/2013 zdobyło w województwie lubelskim kwalifikacje zawodowe związane z branżą motoryzacyjną, produkcją maszyn i urządzeń oraz branżą lotniczą.

 • Wynagrodzenia w sektorach związanych z produkcją maszyn niższe o około 17% niż średnia dla Polski
 • Produkcja maszyn i urządzeń: wybagrodzenie w lubelskiem 3 206,9 (Polska 3 849,8) - stan na 2013 r wg US
 • Produkcja samochodów: 3 410,6 (4 132,6) ( 2013 r.)

 • Politechnika Lubelska: państwowa wyższa uczelnia techniczna, kształcąca kadrę inżynierską oraz prowadząca badania naukowe związane z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii - 6 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mechaniczny, Elektrotechniki i Informatyki, Zarządzania, Instytucje wspierające: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii oraz Lubelskie Centrum Transferu Technologii
 • Dostęp do wyspecjalizowanej kadry i ośrodków akademickich oraz instytutów badawczych (R&D), mogących odpowiedzieć na zwiększony popyt na specjalistów
 • W województwie funkcjonuje 9 klastrów, w tym jeden odznaczony Brązową Odznaką Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem
 • Potencjał naukowy i badawczy, ośrodki akademickie, naukowe, działające w obszarze rozwoju i transferu wiedzy specjalistycznej

 

 

Kto używa naszych produktów?

Niemcy - największy odbiorca towarów branży maszynowej motoryzacyjnej i lotniczej

Główne produkty eksportowe do Niemiec:

•części i akcesoria do pojazdów samochodowych
•przyczepy i naczepy oraz łożyska toczne
 

Włochy - drugi partner handlowy. Wartość sprzedaży części  do maszyn lotniczych wynosiła w 2013 r. ponad 160 mln PLN