Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor meblarski

https://www.youtube.com/watch?v=nLYjvvdmL7U

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektor meblarski w województwie lubelskim

  • Lubelszczyzna to producent mebli o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Dostępność zasobów niezbędnych dla działalności gospodarczej i korzystne położenie województwa lubelskiego przy szlaku tranzytowym zwiększają szanse na rozwój firm na rynku polskim, jak i międzynarodowym,
  • Konkurencyjne koszty produkcji, w tym koszty pracy,
  • Wysoko wykwalifikowani pracownicy (stolarze, lakiernicy, tapicerzy),
  • Bliskość i zasobność bazy surowcowej
  • Sektor drzewno-meblarski obejmuje przede wszystkim produkcję wyrobów z drewna, słomy i korka, produkcję papieru, tektury i celulozy oraz produkcję mebli,
  • Główni importerzy produktów meblarskich z Lubelszczyzny to Niemcy, Litwa i Włochy. Eksport daje duże szanse na rozwój nawet małych przedsiębiorstw, co zwiększa wpływ branży na polską i lokalną gospodarkę,
  • Meble wytwarzane na Lubelszczyźnie to produkty wysokiej jakości. Klienci wybierają je zarówno ze względu na jakość, jak i atrakcyjną cenę oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia,
  • Otwartość regionu na inwestycje zagraniczne.

Wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstw z branży meblarskiej i drzewnej z województwa lubelskiego, dostęp do zasobów niezbędnych dla działalności gospodarczej i korzystne położenie, w tym lokalizacja na międzynarodowym szlaku tranzytowym oraz aktywność instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz branży, dają solidne podstawy dla jej dalszego zaangażowania w działalność eksportową. Całkowita wartość eksportu towarów branży meblarskiej i drzewnej z województwa lubelskiego w 2013 roku wyniosła 193 miliony euro.

Regionalny Klaster Drzewny – Stowarzyszenie Lubelskie Drewno 

Na Lubelszczyźnie powstało Stowarzyszenie Lubelskie Drewno Regionalny Klaster, które zrzesza 60 przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej, m.in. dostawców drewna, producentów tarcicy, wyrobów stolarki budowlanej, producentów pokryć dachowych, producentów mebli oraz firmy świadczące usługi budowlane i transportowe.
Regionalny Klaster Drzewny powstał w 2007 roku jako pierwszy klaster Lubelszczyzny pod nazwą Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. Klaster jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, innowacyjności, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych oraz administracji samorządowej. Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną organizację biznesową.
Działania Klastra, już od samego początku funkcjonowania, były nastawione na rozwój, zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego, miały na  celu wykorzystanie istniejących i funkcjonujących zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu.
Klaster zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje związane z wieloma branżami. Prowadzi współpracę z ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi – między innymi Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Parkiem Naukowo – Technologiczny, jak również władzami samorządowymi.

Fundusze unijne

Program Inteligentny Rozwój Program Polska Wschodnia zakłada wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek. Wzmocnienie powiązań między biznesem a nauką, zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.
Program Polska Wschodnia: stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP, wzrost internacjonalizacji MŚP, wsparcie działalności innowacyjnej MŚP.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.