Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor spożywczy

https://www.youtube.com/watch?v=icnb7QLywWw

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektor spożywczy w województwie lubelskim 

 

 • Województwo lubelskie jest potentatem w uprawie wielu roślin, warzyw i owoców: chmiel – 83% produkcji krajowej, tytoń – 43% produkcji krajowej, maliny – 75% produkcji krajowej, porzeczki – 32% produkcji krajowej, truskawki – 18% produkcji krajowej, buraki cukrowe – 13% produkcji krajowej, ziemniaki – 8% produkcji krajowej
 • Korzystne warunki naturalne dla rozwoju sektora żywności ekologicznej: użytki rolne stanowią 70,8% powierzchni województwa, 8% gruntów w klasie I-II, lasy zajmują 22,8% powierzchni województwa. Około 1 711 licencjonowanych gospodarstw na terenie województwa produkuje żywność ekologiczną w oparciu o metody ekoprodukcji roślinnej i zwierzęcej
 • Dogodne warunki naturalne do produkcji biopaliw oraz rozwoju ekoenergii na bazie biomasy. Możliwość uprawy na żyznych glebach (ponad 75% ogółu gruntów ornych w województwie) roślin będących dogodnym źródłem energii (wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, rzepak). Około 30% rocznej produkcji słomy zbóż na Lubelszczyźnie może być wykorzystane do celów energetycznych
 • Lubelskie jest 3. pod względem hodowli kaczek i 4. pod względem hodowli owiec województwem w Polsce

 • Producenci z województwa lubelskiego mają 134 zarejestrowane produkty tradycyjne, co daje im 5. miejsce w Polsce i potwierdza wysoką jakość produktów
 • Zorganizowany rynek rolny – 3 duże giełdy rolne: Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza w Elizówce k. Lublina, Wschodnia Giełda Zbożowo-Towarowa w Lublinie, Wschodnie Centrum Agroeksportu Biała Podlaska

 

 • Światowej klasy ośrodki naukowe i badawcze działające w obszarach pokrywających się z potrzebami przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in.: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Ponad 4,5 tys. osób zdobyło w Lubelskiem kwalifikacje zawodowe przydatne w branży spożywczej w roku szkolnym 2013/2014 (7,5% wszystkich uczniów szkół zawodowych w województwie)

 

 • Biogospodarka to kluczowa inteligentna specjalizacja województwa lubelskiego, zapisana w Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 r. Specjalizacja ta obejmuje działalności oparte na biotechnologiach, m.in. produkcję żywności wysokiej jakości, wykorzystywanie bioenergii oraz produkcję biomedyczną
 • Sektory wchodzące w skład biogospodarki tworzą 28% wartości dodanej brutto województwa lubelskiego i zatrudniają 45% pracujących w regionie
 • Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w jakiejkolwiek formie2), m.in.: produkcję roślinną i zwierzęcą przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, odnawialne źródła energii, usługi środowiskowe

 

 • Rosnący rynek żywności ekologicznej, do produkcji której województwo lubelskie ma znakomite warunki
 • Województwo lubelskie charakteryzuje się znaczną liczbą gospodarstw ekologicznych, których liczba osiągnęła ponad 1700 w 2013 r., co stanowi około 9% wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce
 • Powierzchnia gospodarstw ekologicznych w województwie lubelskim to ponad 40 tys. hektarów w 2013 roku, co plasuje województwo na 7. miejscu w Polsce