Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Specjalizacje regionu


SPECJALIZACJA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEKTORACH:

Dynamiczny rozwój gospodarczy województwo zawdzięcza m.in. inwestycjom w kluczowych dla regionu branżach o dużym potencjale rozwojowym.

Zaliczają się do nich:

  • przemysł spożywczy (z ukierunkowaniem na inwestycje w rozwój technologii przetwórstwa oraz biotechnologię w sektorze spożywczym      ​
  • przemysł meblarski (wyraźna tendencja rozwojowa, szczególnie pod kątem eksportu)
  • przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczny
  • BPO i IT

Branże te posiadają w regionie silne zaplecze, oparte na działalności instytutów naukowo-badawczych oraz już istniejących licznych podmiotów z wymienionych sektorów.

Duży potencjał do rozwoju widoczny jest również dla branż zidentyfikowanych w Regionalnej Strategii Innowacji jako inteligentne specjalizacje regionu, do których zaliczają się:

  • biogospodarka
  • medycyna i zdrowie
  • energetyka niskoemisyjna,
  • informatyka i automatyka