Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka akcyjna

 

SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spółkę akcyjną, może zawiązać jedna lub więcej osób (z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu, na jaki zezwala polskie prawo. Wspólnicy spółki akcyjnej nazywani są akcjonariuszami i nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Do powstania spółki niezbędne jest przyjęcie statutu w formie aktu notarialnego, wniesienie wkładów przez akcjonariuszy, powołanie zarządu i obowiązkowo rady nadzorczej oraz wpisanie jej do rejestru przedsiębiorców KRS. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000 PLN, a wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 0,01 PLN. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Prowadzeniem spółki, podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmuje się zarząd. Spółka akcyjna służy przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, jak również jest preferowaną formą działalności dla joint ventures ze znaczną liczbą wspólników oraz dla podmiotów planujących wejście na giełdę.

 

Zalety i wady spółki akcyjnej z perspektywy zagranicznego przedsiębiorcy

 

Źródło: R. Zieliński, „Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa”, Akademia Leona Koźmińskiego.