Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka cywilna

 

SPÓŁKA CYWILNA

 

Przeznaczona jest do prowadzenia działalności przez minimum dwa podmioty. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Majątek spółki stanowi łączną współwłasność wspólników (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne), którzy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Do założenia omawianej formy działalności gospodarczej należy zawrzeć umowę spółki w formie pisemnej, zgłosić tę umowę do właściwego urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego oraz dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie istnieje wymóg minimalnego kapitału. Prowadzenie spraw spółki leży w obowiązku każdego wspólnika.

 

Źródło: R. Zieliński, „Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa”, Akademia Leona Koźmińskiego