Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka jawna

 

SPÓŁKA JAWNA

 

Działalność w tej formie może utworzyć dwóch założycieli będących osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Do założenia spółki jawnej niezbędne jest zawarcie umowy przez wspólników w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgłoszenie spółki do właściwego sądu rejestrowego, wraz z załączonymi poświadczonymi notarialnie wzorami podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, a także wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółki jawnej nie jest określona wysokość minimalnego kapitału zakładowego. Spółka ta prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna”. Ta forma działalności polecana jest przede wszystkim mniejszym przedsiębiorcom.

 

Źródło: Zieliński, „Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa”, Akademia Leona Koźmińskiego.