Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka komandytowa

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej zawiązanie wymaga przynajmniej dwóch założycieli spośród osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim osobistym majątkiem, a odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny. Z kolei komandytariusze ryzykują tylko do wysokości sumy komandytowej, która jest z góry określana w umowie spółki. Prowadzeniem spółki i reprezentowaniem jej na zewnątrz zajmują się wyłącznie komplementariusze. Do czynności niezbędnych do założenia spółki zalicza się zawarcie umowy spółki komandytowej przez wspólników w formie aktu notarialnego, zgłoszenie jej do właściwego sądu rejestrowego przez któregokolwiek ze wspólników wraz z załączeniem do niego poświadczonych notarialnie wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, a także wpisanie przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółki komandytowej nie istnieje wymóg co do minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Spółka komandytowa jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własną firmę, ale nie posiadają niezbędnego kapitału. Zakładając spółkę komandytową stają się komplementariuszami i w ich gestii leży odpowiedzialność za spółkę oraz prowadzenie jej spraw. Drugą stroną są natomiast inwestorzy, którzy aby stać się komandytariuszami, muszą wnieść kapitał.

 

Źródło: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, „Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw”, Warszawa 2008, str. 49-55., www.poradnik.wfirma.pl/-jak-zalozyc-spolke-komandytowa