Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka komandytowo-akcyjna

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

 

Spółkę komandytowo-akcyjną tworzą komplementariusze i akcjonariusze będący osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i to na nich spoczywa prowadzenie spraw firmy. Z kolei akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki – ryzyko uczestnictwa akcjonariuszy w spółce ogranicza się do kapitału zaangażowanego w objęcie bądź nabycie jej akcji. Nie mają oni natomiast prawa prowadzenia spraw spółki. Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej niezbędne jest przyjęcie statutu w formie aktu notarialnego, objęcie wszystkich akcji przez akcjonariuszy, wniesienie przez nich wkładów:

  • pieniężnych, w przypadku których występuje konieczność opłacenia co najmniej ¼ wartości nominalnej akcji,
  • niepieniężnych, które muszą pokrywać kapitał zakładowy przynajmniej w wysokości 12 500 PLN i być opłacone przed upływem roku od założenia spółki,
  • agio, czyli różnicy między ceną emisyjną a wartością nominalną akcji, która musi zostać w całości uiszczona przed zarejestrowaniem spółki,

powołanie rady nadzorczej (obowiązkowe jedynie, gdy liczba wspólników przekracza 25 osób) oraz zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 PLN i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, która wynosi minimum 0,01 PLN. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych ta forma działalności została ukształtowana przede wszystkim z myślą o ochronie przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować (przez emisję akcji) swoje przedsiębiorstwo, posiadające z reguły ugruntowaną pozycję na rynku, nie chcąc równocześnie narażać się na niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia.

 

Źródło: „Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.kodeksspolek.pl/artykul,1576,2647,dla-kogo-spolka-komandytowo-akcyjna.html