Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób (z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu, na jaki zezwala polskie prawo. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i są zobligowani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, która sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Do założenia spółki, oprócz zawarcia umowy, wymagane jest również wniesienie wkładów przez wspólników na pokrycie całego kapitału zakładowego i tzw. agio, czyli różnicy między ceną, za którą udziały są obejmowane a ich wartością nominalną. Należy powołać zarząd oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Obowiązkowy jest wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić przynajmniej 5 000 PLN, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 PLN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej rozpowszechnioną formą prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na swoją uniwersalność.

 

                    Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z perspektywy zagranicznego przedsiębiorcy

 

 

Źródło: R. Zieliński, „Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa”, Akademia Leona Koźmińskiego