Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółki kapitałowe

 

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

 

Spółki kapitałowe to rodzaj działalności, w której istotę stanowi wniesiony przez udziałowców lub akcjonariuszy kapitał. Posiada ona swój własny majątek, którym odpowiada w całości za swe zobowiązania, w związku z czym odpowiedzialność majątkowa wspólników jest wyłączona. Spółka z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje osobowość prawną, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 330) spółki kapitałowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. 

 

Źródło: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, „Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw”, Warszawa 2008