Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółki osobowe

 

SPÓŁKI OSOBOWE

 

Spółki osobowe, podobnie jak spółki kapitałowe, posiadają swój własny majątek, którym odpowiadają w całości za swe zobowiązania. Jednakże odpowiedzialność wspólników nie jest wyłączona – określa się ją jako subsydiarną i polega na tym, że w pierwszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka do wysokości posiadanego majątku, a dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku firmy okaże się bezskuteczna, wierzyciel może prowadzić egzekucję z osobistych majątków wspólników. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, posiadają natomiast zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółki te mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów (wyjątek stanowią spółki jawne i partnerskie). Podstawę prawną dla funkcjonowania spółek osobowych stanowi Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).

 

Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)