Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Studenci

 
Lublin jest największym i najprężniej rozwijającym się ośrodkiem akademickim po wschodniej stronie Wisły.
 

Pełni na mapie Polski rolę ważnego ośrodka edukacyjnego, oferującego wysoki poziom kształcenia. Na początku roku akademickiego 2016/2017  w 8 publicznych i 10 niepublicznych uczelniach wyższych mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego kształciło się 73,7 tys. studentów.

Lublin jako główny ośrodek akademicki skupia ponad 89% ogółu studentów z województwa w 9 uczelniach wyższych. Warto zwrócić uwagę, że uczelnie województwa lubelskiego są bardzo zróżnicowane i tak ogromne zróżnicowanie instytucjonalne gwarantuje bardzo bogatą ofertę dydaktyczną, która jest ogromnym atutem województwa.

 

Źródło: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017, Urząd Statystyczny w Lublinie , maj 2017

 

infografika szkolnictwo studenci lubelskie 2017

 

se-region-studenci-tabela.jpg

 

Zagraniczni studenci wybierają Lublin

Lubelskie uczelnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród cudzoziemców. Na początku roku akademickiego 2016/17 w 17 uczelniach województwa lubelskiego kształciło się 6,9 tys. cudzoziemców, czyli o 5,7% więcej niż w poprzednim roku akademickim. Najwięcej cudzoziemców przybyło na studia z Ukrainy (66,8% ogółu studiujących cudzoziemców), następnie z Tajwanu (8,6%), Białorusi (5,5%), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (3,1%) oraz z Norwegii (2,3%) i Indii (1,5%).          

szkolnictwo-plec-studentow-zagranica.jpg