Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Szkolnictwo zawodowe

 

Lubelskie stawia na szkolnictwo zawodowe. Postępująca modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego w ramach której udało się zmodyfikować klasyfikację zawodów i dzięki temu podjęto bliską współpracę lubelskich szkół z pracodawcami, starając się jednocześnie podnosić jakość kształcenia i lepiej dostosować do potrzeb rynku pracy.

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje łącznie 280 szkół zawodowych (techników i zasadniczych szkół zawodowych) realizujących kształcenie zawodowe na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Szkoły te można podzielić na cztery grupy ze względu na podmiot odpowiedzialny za ich prowadzenie:

  •  szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (220 szkół),
  •  szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina (9 szkół), 
  •  szkoły, dla których organem prowadzącym jest ministerstwo (16 szkół),  
  •  szkoły prywatne (35)

szkolnictwo-zawodowe-lubelskie.jpg

 

szkolnictwo-zawodowe-absolwenci.jpg

Wykres przedstawia listę 10 najliczniej zasilanych zawodów w 2015 r. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów w ostatnim roku to największa liczba uczniów ukończyła naukę w zawodzie - technik informatyk. W drugim w kolejności zawodzie –  technik ekonomista.

W celu analizy szkolnictwa uczniowie zostali przydzieleni do 3 ogólnych kategorii zawodowych:

  • inteligentne specjalizacje
  • perspektywiczne sektory wzrostu
  • sektory ważne dla lokalnego rynku pracy


szkolnictwo-uczniowie-zawodowek.jpg

Największa liczba uczniów kształci się w zawodach inteligentnych specjalizacji oraz sektorach ważnych dla lokalnego rynku pracy. W ramach każdego obszaru wyróżniono węższe grupy zawodów. Na tym poziomie widać dominację specjalizacji wspomagającej – informatyki i automatyki (27%) oraz podstawowe usługi dla ludności, które obejmują bardzo szeroką grupę zawodów (25%), w dalszej kolejności popularne jest kształcenie  w zawodach związanych z turystyką (20%) i budownictwem (10%).