Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Szkoły wyższe

Województwo lubelskie oferuje zróżnicowaną ofertę edukacyjną na 18 uczelniach wyższych.

Uczelnie wyższe publiczne:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydziały:

 • Wydział Teologii
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
 • Instytut Leksykografii

 http://www.kul.pl  

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie                               

Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie:

 • Artystyczny
 • Biologii i Biotechnologii
 • Chemii
 • Ekonomiczny
 • Filozofii i Socjologii
 • Humanistyczny
 • Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Pedagogiki i Psychologii
 • Politologii
 • Prawa i Administracji

Wydział  Zamiejscowy w Puławach

http://www.umcs.pl/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydziały:

 • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

http://www.umlub.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydziały:

 • Wydział Agrobioinżynierii
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

http://www.up.lublin.pl

Politechnika Lubelska

Wydziały:

 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Podstaw Techniki

http://www.pollub.pl/

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 • Wydział Lotnictwa
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

http://www.wsosp.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

W skład Uczelni wchodzi 6 instytutów:

 • Instytut Matematyki i Informatyki
 • Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
 • Instytut Neofilologii
 • Instytut Nauk Humanistycznych
 • Instytut Nauk Rolniczych
 • Instytut Nauk Medycznych

http://www.pwsz.chelm.pl   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu       

Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą:

 • Instytut Nauk Społecznych
 • Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Przyrodniczo-Techniczny
 • Instytut Turystyki i Rekreacji

      http://pwszzamosc.pl/

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej   

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/

                                                                                                                       

 Uczelnie wyższe niepubliczne:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 • Wydział Nauk Technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  

http://www.wspa.pl/

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Wydział Studiów Anglojęzycznych

http://www.wssp.edu.pl/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Transportu i Informatyki

http://www.wsei.lublin.pl/

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 

Kształcenie w ramach studiów licencjackich: 

 • Socjologia
 • Kosmetologia
 • Dietetyka
 • Ratownictwo medyczne
 • Techniki dentystyczne
 • Taniec
 • Praca socjalna 
 • Studium pedagogiczne

http://www.wsns.lublin.pl/ 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie                                                                                                                          

 • Zakład Teorii i Myśli Politycznej
 • Zakład Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej
 • Zakład Partii i Systemów Politycznych
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • Studium Języków Obcych
 • Instytut Studiów Azjatyckich

http://www.wssm.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 

Kierunki kształcenia: 

 • Administracja
 • Budownictwo 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Fizjoterapia I stopnia 
 • Fizjoterapia II stopnia 
 • Informatyka    

http://www.wszia.edu.pl/

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Bezpieczeństwo Narodowe

http://www.wshe.zamosc.pl/

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach 

Kierunki:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Etyka
 • Informatyka
 • Kulturoznawstwo
 • Nauczanie początkowe
 • Nauka o rodzinie
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca socjalna
 • Przedsiębiorczość
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie oświatą

http://www.wsupiz.edu.pl/

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie

 • Instytut Zarządzania i Logistyki 

- logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie

- zarządzanie transportem lądowym

 • Instytut Rachunkowości i Administracji 

- rachunkowość i zarządzanie finansami

- administracja samorządowa i gospodarcza 

http://www.wsbia.edu.pl/