Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Urlopy pracownicze

 

URLOPY PRACOWNICZE

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy i wykształcenia pracownika i wynosi 20 dni  (jeżeli pracownik pracuje krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat).

Do okresu pracy, na podstawie którego wyliczana jest długość urlopu, dodawany jest czas z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Powyższych okresów nie można sumować, uwzględnia się jeden, najbardziej korzystny dla pracownika.

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem, w wymiarze 1/12 przysługującego mu urlopu. Dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu  pracy.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)