Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Urząd Gminy Borki

Urząd Gminy Borki 

21-345 Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41

Tel. (81) 8574208

Lokalizacja: 
Strona internetowa: http://www.borkiradzynskie.pl