Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Urząd Gminy Konopnica

Urząd Gminy Konopnica

21-030 Motycz, Kozubszczyzna 127 A

Tel. (81) 5031081

Lokalizacja: 
Strona internetowa: http://www.konopnica.lubelskie.pl