Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Wsparcie eksportu

 

Chcąc rozpocząć lub poszerzyć działalność eksportową firmy mogą korzystać z szeregu instrumentów wsparcia m.in. uzyskać dofinansowanie na uczestnicwo w targach branżowych, wyjazdowych i przyjazdowych misjach gospodarczych, organizowanych m.in przez UMWL w Lublinie czy Krajową Izbę Gospodarczą, otrzymać dostęp do analiz rynowych lub ubiegać się o środki w ramach krajowych programów wsparcia eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz funduszy europejskich w ramach programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.