Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wydarzenia i doświadczenia partnerów projektu ROSIE

WYDARZENIA w ramach projektu ROSIE 

Rimini, wrzesień 2017 - Rozpoczynamy realizację Projektu ROSIE!

Praga, listopad 2017 - Jak zostać ekspertem ds. odpowiedzialnych innowacji – część pierwsza szkolenia

Zadar, marzec 2018 - Jak zostać ekspertem ds. odpowiedzialnych innowacji – część druga szkolenia

Lublin, maj 2018 - Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Odpowiedzialność w biznesie fundamentem działalności gospodarczej

Mediolan, październik 2018 - Mapy Drogowe Odpowiedzialnych Innowacji w regionach i miastach

Lublin, kwiecień 2019 - Faza pilotażowa projektu ROSIE już na półmetku! oraz Lubelskie „Innowacje w praktyce”

Nova Gorica, październik 2019 - V spotkanie partnerów projektu ROSIE już za nami

Lublin, kwiecień 2020 - Konferencja prezentujące rezultaty projektu ROSIE 

WYDARZENIA I DOŚWIADCZENIA PARTNERÓW PROJEKTU ROSIE

Współpraca w szerokim gronie 11 partnerów projektu ROSIE pozwoliła nie tylko na wprowadzenie idei odpowiedzialnych innowacji do małych i średnich przedsiębiorstw, ale również na poszerzenie kompetencji dotyczących innowacyjnego podejścia w europejskich regionach i miastach. Szereg wizyt studyjnych organizowanych w krajach takich jak Włochy, Chorwacja, Słowacja czy Słowenia stanowił unikalną okazję do zapoznania się z inwestycjami, projektami i branżami, w których na przestrzeni lat zaszły ogromne zmiany i których wpływ na społeczeństwo, gospodarkę czy też rozwój terytorialny był, jest i będzie kluczowy dla miast i regionów. Zalety tych przedsięwzięć, ich wady, trudności, jakie pojawiały się przy ich realizacji, zastosowane rozwiązania…wszystko to jest niezwykle cenną lekcją dla podmiotów zaangażowanych w planowanie i wdrażanie polityki innowacji.

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-09.jpg

Zagadnienia związane z odpowiedzialnymi innowacjami znajdują się w centrum włoskich zainteresowań i stanowią szerokie pole do implementacji projektów angażujących różne branże przemysłu, nauki i gospodarki. Realizowane w międzynarodowym partnerstwie projekty skupiają się zarówno na sposobach mapowania procesu innowacyjnego, zaangażowaniu interesariuszy jak i narzędziach diagnozy poziomu odpowiedzialnych innowacji w przedsiębiorstwach różnej wielkości.

Projekt PRISMA

Projekt SMART MAP

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-08.jpg

Polskie doświadczenia w zakresie innowacji, w tym również odpowiedzialnej, budowane są w oparciu o współdziałanie wielu interesariuszy. Przykładem tego są osiągnięcia lubelskich przedsiębiorców, uczestników fazy pilotażowej projektu ROSIE, którzy tworząc innowacyjne i odpowiedzialne rozwiązania technologiczne angażują szerokie grono przedstawicieli nauki, konsumentów, administracji itp. Dodatkowo kwestie zarządzania przedsiębiorstwem są traktowane przez nich priorytetowo, z uwzględnieniem zagadnień związanych z równością płci, etyką i otwartym dostępem

INDUSTI

BIOTOP

EUREKA

 

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-11.jpg

Doświadczenia Słowenii to doskonały przykład na to jak opierać gospodarkę na zrównoważonym przemyśle turystycznym. Służyć temu mogą platformy komunikacyjno-szkoleniowe, partnerstwa na rzecz zrównoważonej turystyki i konkretne projekty. Lokalne wysiłki branży i jej partnerów (przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytucji otoczenia biznesu, administracji) zaowocowały przyznaniem zrównoważonej turystyce miana 9 kluczowej inteligentnej specjalizacji Słowenii, dzięki czemu ten obszar może korzystać ze współfinansowania ze środków unijnych. 

SRIPT 

NAS BORIJAC

BOJANA

rosie_kafle_na_strone_1080x1080_-10.jpg

Miasto Koszyce to przykład jak branża kulturalna i kreatywna mogą przysłużyć się rozwojowi miasta, stanowiąc dla niego solidny fundament wzrostu gospodarczego. Status Europejskiej Stolicy Kultury w 2013 r. oraz projekty nagradzane m.in. w konkursie RegioStars Awards to tylko niektóre wizytówki i osiągnięcia Koszyc bazujące na odpowiedzialnym podejściu i zrównoważonym rozwoju. Do tego dołączają również inicjatywy klastrowe, szczególnie w sektorze IT, technologii komunikacyjnych oraz branży twórczej. MINUTES