Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data wydarzenia: poniedziałek, Maj 21, 2018
Rodzaj wydarzenia: Spotkania, Szkolenia

 Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 w Lublinie

Opis wydarzenia: Wydarzenie Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa Województwa Lubelskiego oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, która zrodziła się w toku współpracy oraz realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu pod nazwą ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Central Europe 2014-2020).

Szczegóły