Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego

Data wydarzenia: czwartek, Styczeń 25, 2018
Rodzaj wydarzenia: Konferencje i kongresy

Miejsce: sala kinowa Centrum Spotkania Kultur

Opis: 19 stycznia w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się konferencja "Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego" organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Szczegóły: 

Program konferencji

  • Otwarcie konferencji

Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego

  • Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok

Kazimierz Stocki wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

  • Wsparcie kształcenia dualnego – rozwiązania systemowe

Elżbieta Denejko dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kuratorium Oświaty w Lublinie

  • Kształcenie dualne szansą dla województwa lubelskiego?

Aleksander Błaszczak wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Magdalena Zabłocka specjalista ds. oświatowo-prawnych Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Jerzy Wójcik dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie

  • 99-ta rocznica powołania polskich służb zatrudnienia
  • Lunch

 

Wyrażając nadzieję na przyjęcie naszego zaproszenia, proszę o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres e-mail: k.taborek@wup.lublin.pl