Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

RAFAŁKI BIZNESU - I Forum Przedsiębiorczości

Data wydarzenia: czwartek, luty 22, 2018
Rodzaj wydarzenia: Konferencje i kongresy

Miejsce: Dom Ludowy w Sitnie

Opis wydarzenia: Wspieranie przedsiębiorców dla lepszego wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju społeczności lokalnej.

Szczegóły