Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zamień kontakty na kontrakty

Data wydarzenia: poniedziałek, Styczeń 29, 2018
Rodzaj wydarzenia: Spotkania, Szkolenia

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Warszawa, ul. Smolna 4.

Opis: Praktyczne warsztaty Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP nt. tworzenia konsorcjów i innych form współpracy przy przetargach publicznych. Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom sektora MŚP bez preferencji branżowych możliwości udziału w przetargach publicznych w różnych formach przewidzianych prawem, w tym m.in. w ramach konsorcjum i podwykonawstwa.

Szczegóły: mzp.parp.gov.pl