Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Buenos Aires

 

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) są zagranicznymi placówkami Ministra Rozwoju działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Placówki te zostały utworzone, by wspierać polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach swojej misji WPHI pomagają również zagranicznym firmom zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług oraz inwestycjami w naszym kraju. Wszystkie wydziały udzielają kompleksowych informacji dotyczących warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zakupu nieruchomości. Usługi WPHI są bezpłatne oraz oparte na zasadach etyki.

Lista planowanych wydarzeń promocyjnych na rok 2017, w których udział zadeklarował WPHI w Buenos Aires:

Targi:

  • FIAR – targi spożywcze, odbędą się w mieście Rosario, w dniach 26-29 kwietnia 2017r.
  • Arminera – targi górnicze – wystawa odbędzie się w dniach 9-11 maja 2017r. w Buenos Aires.
  • BIEL Light+Building – targi odbędą się w Buenos Aires w dniach 12-16 września 2017r. Zakres wystawy: energia elektryczna, oświetlenie , komponenty do oświetlenia, materiały budowlane.

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.

Dodatkowa oferta WPHI:

Podczas ww. targów Wydział będzie dysponował stoiskiem wystawienniczym. Zachęcamy przedstawicieli firm do udziału w wystawach i oferujemy, w ramach możliwości dot. powierzchni wystawienniczej, miejsce na stoisku. Jeśli udział osobisty nie jest możliwy, zapraszamy do przesłania na adres WPHI materiałów promocyjnych, które rozdystrybuujemy podczas targów. Oferujemy również wsparcie w ramach zorganizowania spotkań B2B, nawiązania kontaktów z Izbą Handlową Argentyńsko – Polską oraz  z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkania mogą się odbyć w siedzibie WPHI Buenos Aires.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Buenos Aires

Virrey del Pino 3147 1426 Buenos Aires, Argentina

Tel. (5411) 45-51-53-97 

Lokalizacja: 
Rodzaj: WPHI