Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) są zagranicznymi placówkami Ministra Rozwoju działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Placówki te zostały utworzone, by wspierać polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach swojej misji WPHI pomagają również zagranicznym firmom zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług oraz inwestycjami w naszym kraju. Wszystkie wydziały udzielają kompleksowych informacji dotyczących warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zakupu nieruchomości. Usługi WPHI są bezpłatne oraz oparte na zasadach etyki.

Lista planowanych wydarzeń promocyjnych na rok 2017:

Targi:

  • Alimentaria&Horexpo Lisboa (Targi Żywności, Hotelarstwa i Technologii dla Przemysłu Spożywczego), Lizbona, 21-23 maja 2017 r.
  • Międzynarodowe Targi Kosmetyczne, Porto, 22-24 kwietnia 
  • Międzynarodowe Targi Budowlane, Lizbona, 3-6 maja

Podczas wymienionych wyżej wydarzeń istnieje możliwość skorzystania ze stoisk WPHI.

Zasady korzystania ze stoisk:

Udział firm na stoisku WPHI nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami delegacji przedstawiciela firmy, które pokrywa zainteresowana firma.

Dodatkowa oferta WPHI:

  • Możliwość uzyskania ze strony WPHI wsparcia w zakresie pozyskania kontrahentów/rozmów B2B w trakcie misji.
  • WPHI w Lizbonie dysponuje miejscem na przeprowadzenie rozmów biznesowych.
  • Ponadto WPHI może wesprzeć firmy z woj. lubelskiego w następującym zakresie: udostępnić listy potencjalnych partnerów , zamieścić oferty firm na portalu WPHI, zorganizowć spotkania B2B i seminaria, etc.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie
Rua António de Saldanha, 48
1400-021 Lisboa (Restelo)

tel.: (0-0351) 21301-3327, 21301-3328, 21301-3329

Lokalizacja: 
Rodzaj: WPHI
Strona internetowa: http://www.lisbon.trade.gov.pl