Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu

 

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) są zagranicznymi placówkami Ministra Rozwoju działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP. Placówki te zostały utworzone, by wspierać polskie firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach swojej misji WPHI pomagają również zagranicznym firmom zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług oraz inwestycjami w naszym kraju. Wszystkie wydziały udzielają kompleksowych informacji dotyczących warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zakupu nieruchomości. Usługi WPHI są bezpłatne oraz oparte na zasadach etyki.

Lista planowanych wydarzeń promocyjnych na rok 2017, w których udział zadeklarował WPHI w Paryżu:

Targi:

  • SIRHA – międzynarodowe targi spożywcze skierowane do branży hotelarsko-restauracyjnej. Targi organizowane są w cyklach dwuletnich (naprzemienne ze SIAL-em), najbliższa edycja odbędzie się w dniach 21-25 stycznia 2017 roku w Lyonie
  • INDUSTRIE LYON 2017 – międzynarodowe targi przemysłowe – najbliższa edycja targów odbędzie się w dniach 4-7 kwietnia 2017 roku w Lyonie
  • SIAE – międzynarodowe targi przemysłu lotniczego. Najbliższa edycja targów odbędzie się w dniach 19-25 czerwca 2017 roku w Paryżu
  • M.A.D.E – międzynarodowe targi marki własnej skierowane do producentów zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi na zasadach „private label”. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 28-29 marca 2017 roku w Paryżu
  • EQUIP AUTO – międzynarodowe targi przemysłu motoryzacyjnego skierowane do producentów części i akcesoriów samochodowych. Targi organizowane w cyklach dwuletnich, najbliższa edycja odbędzie się w dniach 17-21 października 2017 roku w Paryżu
  • NATEXPO – międzynarodowe targi produktów ekologicznych skierowane do producentów certyfikowanych produktów „bio”. Targi organizowane w cyklach dwuletnich, najbliższa edycja odbędzie się w dniach 22-24 października 2017 roku w Paryżu
  •  MIDEST – międzynarodowe targi podwykonawstwa przemysłowego skierowane do firm z szeroko pojmowanego sektora przemysłowego poszukujących możliwości współpracy na zasadach podwykonawstwa. Najbliższa edycja odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 roku w Paryżu

Dodatkowa oferta WPHI:

Wzorem lat ubiegłych WPHI w Paryżu jest otwarty na współpracę przy organizacji wydarzeń promocyjnych. W przypadku imprez targowych WPHI udostępnia powierzchnię wystawienniczą w celu wystawienia materiałów promocyjnych polskich firm. W miarę możliwości udostępniamy również naszą powierzchnię w celu odbycia przez przedstawicieli polskich firm rozmów z zaproszonymi francuskimi partnerami. WPHI deklaruje również pomoc w kontaktach z potencjalnymi francuskimi partnerami podczas imprez targowych lub / i organizacji misji handlowych do Francji. W siedzibie Wydziału regularnie organizowane są seminaria, spotkania B2B oraz inne wydarzenia promocyjne, także nasze pomieszczenia mogą zostać udostępnione również przedsiębiorcom z województwa lubelskiego na potrzeby rozmów biznesowych lub / i organizacji spotkania promującego potencjał inwestycyjny województwa.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu
86, rue de la Faisanderie
75116 PARIS, France

tel.: (0-0331) 45-04-10-20

Lokalizacja: 
Rodzaj: WPHI
Strona internetowa: http://www.paris.trade.gov.pl