Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Wyniki naboru dot. udziału w warsztatach dot. wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

Wyniki naboru dot. udziału w warsztatach dot. wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

 

Województwo Lubelskie ogłasza wyniki naboru wniosków przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego w wyjeździe zagranicznym  na  Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, organizowane w dniu 11 kwietnia 2018 r. dotyczące ,,wzmacniania kompetencji przedsiębiorców” w ramach projektu REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, Działanie 2 Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 2.1 Usprawnienie polityk w zakresie konkurencyjności MŚP.

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru informujemy, iż wpłynął 1 wniosek.

W efekcie do udziału w wyjeździe wyłoniona została firma:

- Chemia Niemiecka Marian Hordejuk

 

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela:

Pani Elżbieta Szulc-Wałecka, tel. 81 537 16 21, e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl