Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Zachęty i ulgi

 

SYSTEM ZACHĘT INWESTYCYJNYCH

Inwestorzy, którzy rozważają realizację ich projektów biznesowych w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc publiczną. W ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorstwom oferowane są różnego rodzaju zachęty inwestycyjne. Do najważniejszych zachęt inwestycyjnych w formie pomocy publicznej w Polsce należą:

  • Zwolnienie z podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
  • Granty rządowe dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane na podstawie uchwał poszczególnych rad gmin,
  • Granty przyznawane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • Inne zachęty (granty, pożyczki na preferencyjnych warunkach, dotacje na tworzenie miejsc pracy).

 

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Możliwe jest łączenie różnych form pomocy publicznej, jednakże suma ulg podatkowych lub dotacji finansowych udzielanych przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi formami zachęt inwestycyjnych w regionie.

 

 

Na kwotę udzielanej pomocy wpływa także regionalna intensywność, czyli maksymalny odsetek kosztów projektu, które mogą zostać pokryte w ramach pomocy.

Wskaźnik intensywności pomocy regionalnej dla województwa lubelskiego  w latach 2014–2020 wynosi 50%.

Źródło: Strona internetowa Komisji Europejskiej