Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Zezwolenie

 

ZEZWOLENIE

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej na jej prowadzenie może być wymagane uzyskanie koncesji lub zezwolenia. Są one wydawane przez odpowiednie organy koncesyjne, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych stosowną normą prawną. Te dokumenty różnią się od siebie. Koncesja ma charakter uznaniowy i jej wydanie leży w gestii organu koncesyjnego. Zezwolenie musi zostać z kolei wydane przez odpowiedni podmiot prawny określony w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jego uzyskanie jest możliwe tylko, jeżeli spełnione są wszelkie kryteria potrzebne do otrzymania danego uprawnienia.

Uzyskanie zezwolenia

W przypadku zezwolenia po stwierdzeniu, że wszystkie niezbędne warunki określone w przepisach prawa zostały spełnione, organ zezwalający wydaje zezwolenie. Zezwolenia wydawane są na czas nieoznaczony, jednakże przedsiębiorca może wnieść o jego określenie.

Zezwolenia udzielane są m.in. na:

  • sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie gier i loterii,
  • działalność maklerską,
  • prowadzenie laboratorium referencyjnego,
  • wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
  • działalność w zakresie transportu drogowego, kolejowego lub morskiego.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • dane przedsiębiorcy,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.